Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh